Ubezpieczenie grupowe uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skierniewicach
na rok szkolny 2017 / 2018

Ubezpieczenie grupowe obowiązuje od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018.

Wysokość podstawowej sumy ubezpieczenia (SU): 15 000zł.
Składka za 1 osobę (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu): 29zł.

Warunki grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

Podstawa zawarcia umowy: Ogólne Warunki Ubezpieczenia grupowego Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24 kwietnia 2017 roku.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA PLUS

Świadczenie Wysokość świadczenia
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU
Koszt nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Do 30% SU
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Do 30% SU
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Jednorazowo 1% SU
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy Jednorazowo 10% SU
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku Jednorazowo 10% SU
Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie / użądlenie Jednorazowo 1% SU
Trwałe inwalidztwo częściowe Zgodnie z tabelą nr 4 OWU
Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów Zgodnie z tabelą nr 5 OWU
Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem 5% SU
Uszkodzenie ciała w NW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych 1% SU
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW Jednorazowo 1% SU

Opcje dodatkowe wliczone w składkę

Opcja Dodatkowa D 4
pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie od pierwszego dnia pobytu)
100zł za każdy dzień
Opcja Dodatkowa D 5
pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu)
100zł za każdy dzień
Opcja Dodatkowa D 13
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
do 500zł

Zgłaszanie szkód

Kompleksową obsługę oraz pomoc przy likwidacji szkód (zgłoszenie szkody, przekazanie dokumentacji do ubezpieczyciela) zapewnia:

Centrum Ubezpieczeń Tomasz Gręda
96-100 Skierniewice
ul. Mszczonowska 11/13 lok. 38
telefon: 46 833 50 65
mejl: