Jak wpłacać składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  • Składka w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 100 zł.
  • Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie składkę wpłaca tylko najstarszy uczeń.
  • Młodsze dziecko (dzieci) w swojej klasie informuje, że składka została zapłacona w innej klasie (podaje, w której).
  • Księgowa Rady Rodziców dzieli składkę na równe części i przypisuje do właściwych klas.

Jak wpłacać składkę?

Składki można wpłacać gotówką u wychowawcy.

Składkę można uiścić przelewem, na konto Rady Rodziców, do czego gorąco namawiamy.
(Uczeń informuje wychowawcę, że tak została dokonana wpłata.)

Nr konta: PKO BP 98 1020 3352 0000 1802 0194 0451

Jak wypełnić pole tytułu przelewu?

Prosimy w rubryce "tytułem" wpisać: uczeń ...................................
(tu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

Np.: uczeń Adam Adamski 7B

Takie uzupełnienie tytułu przelewu ułatwia nam pracę :-)


Rada Rodziców dziękuje nauczycielom za pomoc w zebraniu pieniędzy.